سرای دانش

اهمیت کار گروهی در زنگ مهارت های زندگی در سرای دانش الغدیر

زنگ مهارت های زندگی امروز؛ اهمیت کار گروهی :🌸🌸🌸

زمانی که بچه‌ها با همکاری یکدیگر به صورت جمعی به دنبال دستیابی به هدفی مشترک هستند، خواهند توانست به انجام پروژه‌ای دست بزنند که به تنهایی قادر به انجام آن نبوده‌اند.

همچنین کار گروهی به بچه‌ها کمک می‌کند که در کارهایی که مهارت بالایی ندارند، بهتر شوند، مانند صبور بودن، کار کردن براساس برنامه‌های از پیش سازمان یافته،

کار کردن در سر وقت

و ...
آن ها  برای انجام مسئولیت محول شده به گروه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، حرف میزنند، به نظرات دیگران گوش میسپارند، سازگاری را می آموزند،

نظرات خود را بیان می کنند،

خجالتی بودن را فراموش می کنند و

هوش هیجانی خود را تقویت میکنند.

کار گروهی به بچه‌هایی که در یک کلاس هستند، اما ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند، امکان دوست شدن برایشان فراهم می‌کند.🌸🌸🌸


🌸خانم الهه صادقی، مشاور مدرسه🌸

اهمیت کار گروهی در زنگ مهارت های زندگی در سرای دانش الغدیراهمیت کار گروهی در زنگ مهارت های زندگی در سرای دانش الغدیراهمیت کار گروهی در زنگ مهارت های زندگی در سرای دانش الغدیراهمیت کار گروهی در زنگ مهارت های زندگی در سرای دانش الغدیر