سرای دانش

خواندن داستانهای قرآنی در سرای دانش الغدیر

در زنگ قرآن دانش آموزان داستان های قرآنی را برای بچه ها خواندند

خواندن داستانهای قرآنی توسط دانش آموزان در زنگ قرآن :

در هر زنگ یکی از دانش آموزان داستانی از یک کتاب با مضمون داستان های قرآنی انتخاب میکند و در کلاس می خواند.

سپس دبیر توضیحات تکمیلی را در رابطه با داستان می دهد و در نهایت از داستان خوانده شده سوالاتی از سایر دانش آموزان پرسیده می شود.

هدف از این کار افزایش دانایی دانش آموزان در باره داستان های قرآنی است.

خواندن داستان های قرآنی باعث می شود تا دانش آموزان اطلاعات بیشتری در رابطه با امامان و دین کسب کنند و در زندگی روزمره مد نظر قرار دهند.

برای دانش آموزان ابتدایی سعی شده تا در این کتاب ها از تصاویر جذاب استفاده  شود تا علاقه و انگیزه به خواندن این نوع کتاب ها را در آن ها ایجاد کنند.

خواندن داستانهای قرآنی در سرای دانش الغدیرخواندن داستانهای قرآنی در سرای دانش الغدیر