سرای دانش

"نوجوانی و بلوغ" آموزش خانواده در حیطه برخورد با نوجوان

برگزاری جلسه نوجوانی و بلوغ توسط سرکار خانم قربانی روانشناس و مشاور دبستان پرسش در 19 بهمن ماه 1398

نوجوانی دوره‌ای است که فرد در آن از کودکی به سمت بلوغ و پختگی بزرگسالی حرکت می‌کند. در این مسیر، فرد باید در ابعاد مختلف به اهداف مختص آن بعد برسد، در نتیجه، برای به نتیجه رساندن هر بعد با اضطراب و تنش زیادی مواجه می‌شود. شکل بیرونی این اضطراب‌ها به صورت افت تحصیلی یا اختلالاتی مانند افسردگی و اضطراب می‌باشد.به علاوه در این بازه‌ی زمانی نوجوانان در بخش‌هایی مانند تنظیم هیجانات ناخوشایند نیز دچار مشکل می‌شوند که کاربست روش‌های تربیتی مناسب در این زمینه به یادگیری و مدیریت این هیجانات از سوی آنها می‌انجامد. از جمله موارد دیگری که در این دوره رابطه والد و فرزند را دچار تنش می‌کند، جنگ قدر است، مسئله‌ای که حل آن با چالش‌هایی‌ همراه است.

در جلسه‌ی “نوجوانی و بلوغ” که توسط سرکار خانم قربانی، روانشناس و مشاور واحد پرسش برگزار شد، اضطراب‌ها و چالش‌های این دوره و نحوه برخورد و حل آنها مطرح شد.

برگزاری جلسه نوجوانی و بلوغ

برگزاری جلسه نوجوانی و بلوغ
 
برگزاری جلسه نوجوانی و بلوغ
 
برگزاری جلسه نوجوانی و بلوغ