سرای دانش

نمایشگاه کوچک هنر

نمایشگاهی از کارهای هنری دانش آموزان دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت برگزار شد.

امروز نمایشگاه کوچکی از کارهای هنری دانش آموزان دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت برگزار شد.

دانش آموزان در طی یک نیمسال با راهنمایی و آموزش های دبیر هنر خود سرکار خانم موسوی کارهای هنری زیبایی از قبیل تابلوهای نقاشی، ظروف سفالی، عروسک های نمدی و قاب گوشی تهیه کردند.

در ادامه گزارشی تصویری از کارهای هنری دانش آموزان را با هم می بینیم.

نمایشگاه کوچک هنر
 
نمایشگاه کوچک هنر
 
نمایشگاه کوچک هنر
 
نمایشگاه کوچک هنر