سرای دانش

تقارن 4 قسمتی ریاضی کلاس دوم در سرای دانش الغدیر

یادگیری و پرورش خلاق در ریاضی

طبق مصوبه آموزش و پرورش در کتاب درس ریاضی دوم مبحث تقارن 4 قسمتی با استفاده از یک سری ایده های خلاق تدریس شد. 

این یادگیری شامل پرورش خلاق و کار گروهی می باشد که باعث می شود سرعت عمل بچه ها بالا برود و کار تیمی بین آن ها تقویت شود.

باعث تقویت دست ورزی می شود.

 حس رقابت دوستانه بین دانش آموزان تقویت شود.

یادگیری ریاضی برای آن ها آسان تر می شود.

 تقارن 4 قسمتی ریاضی کلاس دوم در سرای دانش الغدیرتقارن 4 قسمتی ریاضی کلاس دوم در سرای دانش الغدیرتقارن 4 قسمتی ریاضی کلاس دوم در سرای دانش الغدیر