سرای دانش

اردوی اپارک

اردو اپارک دانش آموزان واحد انقلاب

امروز 28 بهمن جهت ایجاد محیطی شاد و صمیمانه در مدرسه با تعداد کثیری از دانش آموزان به لوکس ترین و بزرگترین پارک آبی تهران یعنی اپارک رفتیم تا دانش آموزان ساعاتی خوش در کنار یکدیگر بسازند.

اردوی اپارک
اردوی اپارک
اردوی اپارک
اردوی اپارک
اردوی اپارک
media-object

vvasmuos mhifscvt

20