سرای دانش

فعالیت های کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

کلاس چهارم یمینی شریف ، نام پشتیبان: خانم تقی زاده تفرشی

 😊 با سلام و وقت بخیر

❄ گزارش فعاليت هاي  روز سه شنبه  ٢٩ بهمن 
به اطلاع شما بزرگواران ميرسانم .


🔔 اجتماعي 
درس ١٤ تدريس شد . 
سوالاتش تحويل داده شد.
قسمتي از درس به زبان  محلي كرمانشاهي تدريس شد.

🔔قرآن
صفحه هاي ٧٤ و ٧٥ و ٧٦ روخواني شد و از دانش آموزان روخواني پرسيده شد.


🔔 علوم 
تكميل مبحث سلول صفحه ي ٧١ مرور شد و تا صفحه ي ٧٣ تدريس شد.
از كتاب غير درسي تصاوير اندام هاي داخلي توضيح داده شد .

🔔 كاردركلاس
به علت همكاري بچه ها و تشويق هفته گذشته دانش آموزان به بازي فوتبال رفتند.

🔔 هديه هاي آسماني 
صفحه ي ٨٧ پاسخ كامل داده شد.
درس ١٤ تدريس شد .
درس پرسيده شد.

 

فعالیت های کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

 

 

 

فعالیت های کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران
 
 
فعالیت های کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران
 
 
فعالیت های کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران