سرای دانش

جشن پیشرفت تحصیلی قلم چی در واحد الغدیر

این جشن هرساله با اتمام نیم سال اول با حضور آقای قلم چی و کادر برجسته ستاد قلم چی و اولیای گرامی برگزار می گردد و شامل قسمت های مختلف است که در بخش زیر توضیحات مختصری از آن بیان می شود :

این برنامه شامل آیتم های مختلف :

ارائه معاون آموزشی

معرفی تک غیبت و بدون غیبت در نیم سال اول : دوره اول و دوم

تراز بالای 6000

سرود مخصوص هر پایه

مدال آورندگان هندبال

تقدیر از رتبه های برتر آزمون

شناخت توانمندی های هر پایه

و آیتم های دیگر برگزار  می گردد.

عکس های زیر شامل اطلاعات جزئی جشن پیشرفت تحصیلی در واحد الغدیر است.

جشن پیشرفت تحصیلی قلم چی در واحد الغدیرجشن پیشرفت تحصیلی قلم چی در واحد الغدیرجشن پیشرفت تحصیلی قلم چی در واحد الغدیرجشن پیشرفت تحصیلی قلم چی در واحد الغدیر
جشن پیشرفت تحصیلی قلم چی در واحد الغدیر
media-object

نرجس مقتدائی

خدا قوت. 🎊🎊