سرای دانش

آزمون 23 اسفند چگونه برگزار خواهد شد ؟

بسیاری موارد شبیه آزمون 9 اسفند خواهد بود . آزمون 9 اسفند به صورت غیرحضوری برگزار شد و آزمون 23 اسفند نیز به صورت غیر حضوری برگزار می شود.

آزمون 23 اسفند چگونه برگزار خواهد شد ؟

بسیاری موارد شبیه آزمون 9 اسفند خواهد بود . آزمون 9 اسفند به صورت غیرحضوری برگزار شد و آزمون 23 اسفند نیز به صورت غیر حضوری برگزار می شود. پس از تثبیت شرایط و دایر شدن مدارس آزمون ها به صورت حضوری برگزار خواهند شد . ضمنا در صورتی که زمان امتحانات پایان سال یا کنکور تغییر کند ، علاوه بر آزمون هایی که در برنامه ی راهبردی وجود دارند ، آزمون های فوق العاده نیز برای دانش اموزان در نظر خواهیم گرفت.

 

نکاتی درباره ی آزمون 9 اسفند

تعداد دانش آموزانی که در آزمون شرکت کردند بیش از حد انتظار بود . 220 هزار نفر در آزمون 9 اسفند شرکت کردند . علاوه بر این سلامت آزمون نیز بسیار بهتر از حد تصور بود . تنها 10 درصد از دانش آموزان جهش تراز داشتند ( البته همه ی موارد جهش تراز را نمی توان به تقلب نسبت داد ) . این نسبت تفاوت چندانی با زمانی که دانش آموزان به صورت حضوری امتحان می دادند نداشت .

کم بودن تقلب و کم بودن جهش تراز نشان می دهد وقتی به دانش آموزان اعتماد می شود و آن ها در منزل خود و بدون نظارت سفت و سخت همیشگی آزمون می دهند خودشان با خودکنترلی و خود تنظیمی درشرایطی سالم آزمون می دهندبه سراغ کتاب و منبع نمی روند ، تقلب نمی کنند و در واقع به شخصیت خود احترام می گذارند .

 

کدام دانش آموزان در آزمون 9 اسفند شرکت کردند ؟

دانش آموزانی که در آزمون شرکت کردند دانش آموزان جدی تر بودند . میانگین تراز دانش آموزانی که در آزمون شرکت کردند 300 نمره بیش از میانگین نمره ی دانش آموزانی بود که غایب بودند .

 

پاسخ به یک سوال متداول دانش آموزان :

ما در مدرسه درس ها را نخوانده ایم و اکنون عقب هستیم ، پس چگونه آزمون بدهیم ؟

پاسخ به دانش آموزان دوازدهمی : آزمون 23 اسفند شما شامل دو قسمت است . قسمت اول مربوط به درس های پایه ( دهم و یازدهم ) است . این درس ها را همیشه خودتان می خواندید و نیازی به مدرسه نداشتید واکنون هم ندارید .قسمت دوم جمع بندی پنجاه درصد از نیم سال دوم شماست . بخشی از این قسمت را قبل از تعطیلات در مدرسه خوانده اید و احتمالا از هر درس کمتر از پنج سوال برای شما جدید هستند . بنابراین در مجموع سوال ها ، تعداد سوال های جدید آزمون خیلی کم هستند . می توانید این مباحث را خودتان مطالعه کنید یا این که وقت این سوال ها را برای سوال های دیگر بگذارید . توجه داشته باشید که شرایط برای همه یکسان است و دانش آموزانی که خودآموزی بیشتر و بهتری دارند از بقیه سبقت می گیرند شما نمی توانید دیگران متوقف کنید و به ایشان بگویید چون مدارس تعطیل هستند شما هم درس نخوانید . بهتر است شما هم با روش های خود آموزی تلاش کنید و از قافله عقب نمانید . البته پس از عادی شدن وضعیت ، فرصت جبران و ایستگاه های جبرانی را برای شما فراهم خواهیم آورد .

تذکر برای فارغ التحصیلان :فارغ التحصیلان اعم از نظام قدیم یا نظام جدید ، اساسا با این مشکل مواجه نیستند زیرا ایشان در سال های قبل این درس ها را خوانده اند و وابسته به مدرسه نیستند . دانش آموزان دوازدهمی هم به این موضوع توجه کنید که اگر شما درس نخوانید از فارغ التحصیلان عقب خواهید ماند .

پاسخ به دانش آموزان متوسطه ی اول و دوم

در آزمون 23 اسفند مثل آزمون های گذشته ، شما سوال های موازی را می توانید پاسخ دهید . سوال های موازی برای دانش آموزانی طراحی شده اند که در مدرسه شان از برنامه ی آزمون عقب بوده اند . احتمال می دهیم تعداد دانش آموزان متوسطه که در آزمون 23 اسفند به سوال های موازی پاسخ دهند بیش از گذشته باشد . البته تعداد زیادی از دانش آموزان متوسطه نیز با خود آموزی ، درس ها را شخصا مطالعه می کنند . از فرصت تعطیلات می توانید استفاده کنید و مهارت ها و توان خود آموزی تان را تقویت کنید . ضمنا دانش آموزان متوسطه ی اول و دوم و دبستانی ها به این نکته هم توجه کنید که شرایط آزمون برای همه ی دانش آموزان یکسان است . شرکت در آزمون سبب می شود انگیزه ی شما برای درس خواندن بیشتر شود و پس از باز شدن مدارس ، شما با آمادگی بیشتری به مدرسه بروید
 

امکان جدید و فوق العاده برای دانش آموزان ششمی

برای دانش آموزان ششمی در روز پنج شنبه یک امکان جدید و فوق العاده درنظر گرفته ایم . ششمی ها می توانند روز پنج شنبه در یک آزمون 55 سوالی شرکت کنند و اگر از برنامه ی آزمون عقب تر هستند با شرکت در آن ازمون خود را بیازمایند وسپس در روز جمعه در آزمون 23 اسفند شرکت کنند .محتوای آزمون فوق العاده ششمی ها را در عکس زیر مشاهده می کنید.
آزمون 23 اسفند چگونه برگزار خواهد شد ؟

آزمون 23 اسفند در چه ساعتی آغاز و در چه ساعتی پایان می یابد.

در چه ساعتی کارنامه می گیرید؟

دانش آموزان می توانند از ساعت 7 صبح آزمون را آغازکنند . زمان آزمون 4 ساعت درنظر گرفته شده است . دانش آموزانی که قبل از ساعت 12و نیم ( قبل از ساعت دوازده و سی دقیقه ) پاسخبرگ خود را تکمیل کنند در پردازش اول کارنامه قرار خواهند گرفت و نمره ی تراز دریافت خواهند کرد. اولین کارنامه در ساعت 4 بعدازظهر در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد . دانش آموزانی که دیرتر از نوبت اول پاسخبرگ خود را تکمیل کنند کارنامه ی خود را در ساعت 6 بعدازظهر یا در آخرین پردازش روزجمعه در ساعت 8 بعدازظهر کارنامه ی خود را دریافت خواهند کرد .

 

تفاوت کارنامه ی اول ( ساعت 4 ) با کارنامه های بعدی

دانش آموزانی که تا ساعت دوازده و نیم ، پاسخبرگ خود را تکمیل کنند ، نمره ی تراز دریافت می کنند . برای دانش آموزانی که دیرتر از این زمان پاسخبرگ خود را تکمیل می کنند تراز معادل صادر می شود . در کارنامه های نوبت دوم و سوم و در روزهای بعدی ، نمره های تراز دانش آموزانی که کارنامه ی نوبت اول را دریافت کرده اند ثابت می ماند و تغییر نمی کند . و نمره ی تراز دانش آموزانی که دیرتر پاسخبرگ را تکمیل می کنند با نمره ی تراز اصلی مقایسه می شود .

 

علت صدور تراز معادل چیست ؟

دو علت مشخص دارد : اول این که کسانی که پاسخبرگ خود را دیرتر از ساعت دوازده و نیم تکمیل می کنند زمان بیشتری در اختیار دارند بنابراین شرایطشان با کسانی که در زمان رسمی به سوالات پاسخ داده اند زمان متفاوت و بیشتری داشته اند . علت دوم هم این است که پس از نوبت اول و در هنگام صدور کارنامه ی اول ، کلید و پاسخنامه ی تشریحی منتشر می شود و همه ی دانش آموزان می توانند به پاسخنامه دسترسی داشته باشند.

 

تراز ، رتبه و میانگین تراز در آزمون 23 اسفند

در آزمون 23 اسفند تراز داده می شود . رتبه محاسبه می شود اما صادر نمی شود . تراز دانش آموزان در میانگین تراز سالانه در نظر گرفته نمی شود . نفرات برتر در مجله اعلام نمی شود.

 

تغییرات برای بهبود کیفیت برگزاری آزمون 23 اسفند

در آزمون 9 اسفند برخی دانش آموزان اعلام کردند با مشکلاتی مواجه هستند . مثل ندیدن برخی سوال ها ی آزمون (لود نشدن برخی سوال ها )، ثبت نشدن برخی گزینه ها ، اعلام این که برخی درصدها در کارنامه های ایشان با درصدهایی که خودشان محاسبه کرده اند متفاوت است . برای حل این مشکلات و هم چنین برای بهبود شرایط آزمون چند راهکار مهم اندیشیده شده از جمله این که در پایان آزمون و زمانی که دانش آموز دکمه ی پایان آزمون را انتخاب می کند ، چند آمار و اطلاع مهم در اختیار دانش آموزان قرار داده می شودو پس از بررسی این اطلاعات دانش آموز تصمیم می گیرد که برای بار دوم کلید پایان آزمون را با اطمینان انتخاب کند .علاوه بر این ، پس از پایان آزمون نیم ساعت برای استراتژی بازگشت و تکمیل و تصحیح گزینه ها در اختیار دانش اموزان قرار خواهد گرفت . این تغییرات و سایر تغییراتی که انجام شده است ، مدیریت زمان در هنگام آزمون و هم چنین یادگیری در هنگام آزمون را بهبود و افزایش خواهد داد . در اطلاعیه های بعدی تغییرات ایجاد شده را به طور کامل تر به اطلاع شما خواهیم رساند .

 

دفترچه ی سوال را چگونه دریافت خواهید کرد ؟

هم چون آزمون گذشته با چند روش می توانید دفترچه ی سوالات را دریافت کنید و گزینه ها را وارد کنید

روش اول : می توانید دفترچه را به صورت کاغذی دریافت کنید . در آزمون 9 اسفند حدود 10 درصد دانش آموزان دفترچه و پاسخبرگ را به صورت حضوری دریافت کردند . هم چنین می توانید در روزهای بعد نیز برای دریافت دفترچه ی سوالات کاغذی به دفتر نمایندگی کانون مراجعه کنید ( یعنی پس از دانلود سوال ها می توانید دفترچه ی کاغذی را هم بعدا دریافت کنید )

روش دوم: می توانید دفترچه ی سوالات را از سایت آزمون دانلود کنید . از کانال های کانون و کانال ها یا واتساپ پشتیبان ها نیز می توانید دریافت کنید .

روش سوم : می توانید سوال ها را یک به یک در صفحه ی شخصی خود مشاهده کنید و درهمان جا یک به یک پاسخ دهید .

 

نحوه ی آزمون دادن

شما به دو شکل می توانید گزینه ها را وارد کنید

روش اول : شما می توانید به صورت تجمعی همه ی گزینه ها را یک جا یا درس به درس وارد کنید

روش دوم : می توانید سوال ها را یک به یک ببینید و تک تک در زیر همان سوال پاسخ دهید

روش سوم : روش ترکیبی است . ممکن است تعدادی از سوال ها را یک به یک و بقیه را به صورت یک جا و مجموعه ای پاسخ دهید

 

به صفحه ی شخصی مراجعه کنید

در آزمون 9 اسفند معلوم شد برخی از دانش آموزان تاکنون به صفحه ی شخصی خود مراجعه نکرده اند و در روز جمعه در هنگام آزمون با مشکلات و دشواری ها مواجه می شدند . برای هموار کردن و تسهیل شرایط آزمون هم اکنون چند فایل سودمند در صفحه ی شخصی دانش آموزان موجود است . مجله ی آزمون ، برنامه ی تفصیلی آزمون 7 فروردین ، تابلوی نوروزی پایه ی خودتان ، تقویم سال 99 ، آزمون تکمیلی برای آزمون 7 فروردین . لطفا به صفحه ی شخصی خود مراجعه کنید . فایل ها را دانلود کنید . برای شرکت در آزمون 23 اسفند آماده می شوید و در آزمون با تسلط و آرامش بیشتری شرکت خواهید کرد