سرای دانش

پاسخ به یک سوال متداول دانش آموزان در مورد آزمون 23 اسفند

ما در مدرسه  درس ها را نخوانده ایم  و اکنون عقب هستیم ، پس چگونه آزمون  بدهیم ؟

پاسخ به یک سوال متداول دانش آموزان :

ما در مدرسه  درس ها را نخوانده ایم  و اکنون عقب هستیم ، پس چگونه آزمون  بدهیم ؟

پاسخ به  دانش آموزان  دوازدهمی : 

آزمون 23 اسفند شما شامل دو قسمت است . قسمت اول مربوط به درس های پایه ( دهم و یازدهم ) است  . این درس ها را همیشه خودتان می خواندید و نیازی به مدرسه نداشتید واکنون هم ندارید .قسمت دوم  جمع بندی پنجاه درصد از  نیم سال دوم شماست . بخشی از این قسمت را قبل از تعطیلات در مدرسه  خوانده اید و احتمالا از هر درس کمتر از پنج سوال برای شما جدید هستند . بنابراین در مجموع سوال ها ، تعداد سوال های جدید  آزمون خیلی کم هستند .  می توانید این مباحث را خودتان مطالعه کنید یا این که وقت این سوال ها را برای سوال های دیگر بگذارید . توجه داشته باشید که شرایط برای همه یکسان است و دانش آموزانی که خودآموزی بیشتر و بهتری دارند از بقیه سبقت می گیرند شما نمی توانید دیگران متوقف کنید و به ایشان بگویید چون مدارس تعطیل هستند شما  هم درس نخوانید . بهتر است شما هم با روش های خود آموزی تلاش کنید و از قافله عقب نمانید . البته  پس از عادی شدن وضعیت ، فرصت جبران و ایستگاه های جبرانی را برای شما فراهم خواهیم آورد  .

 

تذکر  برای فارغ التحصیلان :

فارغ التحصیلان اعم از نظام قدیم یا نظام جدید ، اساسا  با این مشکل مواجه نیستند زیرا ایشان در سال های قبل این درس ها را خوانده اند و وابسته به مدرسه نیستند  . دانش آموزان دوازدهمی هم به این موضوع توجه کنید  که اگر شما درس نخوانید از فارغ التحصیلان عقب خواهید ماند .

 

پاسخ به دانش آموزان متوسطه ی اول و دوم

در آزمون 23 اسفند مثل آزمون های گذشته ، شما  سوال های موازی را می توانید پاسخ دهید . سوال های موازی برای دانش آموزانی طراحی شده اند که در مدرسه شان از برنامه ی آزمون عقب بوده اند . احتمال می دهیم تعداد دانش آموزان متوسطه که در آزمون 23 اسفند به سوال های موازی پاسخ دهند بیش از گذشته باشد . البته تعداد زیادی از دانش آموزان متوسطه  نیز  با خود آموزی  ، درس ها را  شخصا مطالعه می کنند .  از فرصت تعطیلات می توانید استفاده کنید و مهارت ها و توان خود آموزی تان را تقویت کنید .  ضمنا دانش آموزان متوسطه ی اول و دوم و دبستانی ها به این نکته هم توجه کنید که شرایط آزمون برای همه ی دانش  آموزان یکسان است  . شرکت در آزمون سبب می شود انگیزه ی شما برای درس خواندن بیشتر شود و پس از باز شدن مدارس ، شما با آمادگی بیشتری به مدرسه بروید

 

امکان  جدید و فوق العاده  برای دانش آموزان ششمی

برای دانش آموزان ششمی در روز پنج شنبه یک امکان جدید و فوق العاده  درنظر گرفته ایم . ششمی ها می توانند روز پنج شنبه در یک آزمون 55 سوالی شرکت کنند و اگر از برنامه ی آزمون عقب تر هستند  با شرکت در آن ازمون خود را بیازمایند  وسپس در روز جمعه در آزمون 23  اسفند شرکت کنند .