سرای دانش

تغییرات جدید و امکانات جدید در آزمون و کارنامه‌ی 23 اسفند

تغییرات جدید و امکانات جدید در آزمون و کارنامه ی 23 اسفند را در ادامه مطالعه کنید:

( متن کوتاه )تغییرات جدید و امکانات جدید در آزمون و کارنامه ی 23 اسفند 

در آزمون 23 اسفند وقتی دکمه ی  پایان آزمون را انتخاب می کنید یک پیام را شبیه متن زیر مشاهده خواهید کرد:

شما از بین 150 سوال آزمون  به 70 سوال پاسخ داده اید  آیا مطمئن هستید که می خواهید آزمون را تمام کنید ؟ یا این که می خواهید بازهم به سوال ها پاسخ دهید

ممکن است با این هشدار تصمیم بگیرید و به چند سوال دیگر جواب بدهید . یا این که مطمئن هستید و دکمه ی دوم را انتخاب می کنید : می خواهم آزمون را به پایان برسانم.

پس از این که  دومین دکمه ی پایان آزمون  را انتخاب کردید . اکنون وارد مرحله ی استراتژی بازگشت می شوید . در این جا تصویر پاسخبرگ خود را مشاهده می کنید تا مطمئن شوید گزینه هایتان را دقیق وارد کرده اید .

اگر با  نمایشگر بزرگ امتحان داده اید ، تمام پاسخبرگ را  به طور کامل و یک جا خواهید دید . اگر با گوشی امتحان می دهید پاسخ ها را 10 تا 10 تا یا به صورت 20 تا 20 تا  می بینید

 بهتر است هنگام آزمون علاوه بر این که پاسخ ها را روی یک کاغذ هم بنویسید و کنار دست خودتان بگذارید تا وقتی گزینه هایتان نمایش داده شد بتوانید کنترل کنید و اگر گزینه ای ثبت نشده بود یا اگر خواستید  بتوانید گزینه ای را تغییر دهید  . این کار سبب می شود مطمئن شوید که  پاسخبرگی که صحیح می شود دقیقا همان گرینه های خودتان است و چیزی را اشتباهی وارد نکرده اید .

یک کمک دیگر : به جز این که تصویر پاسخبرگ را می بینید ، در این مرحله ، یک کمک دیگر هم خواهید داشت . برای مثال در درس ادبیات چنین متنی را مشاهده خواهید کرد : شما از 20 سوال ادبیات به 8 سوال پاسخ داده اید و 12 سوال را سفید گذاشته اید ( پاسخ نداده اید )  برای همه ی درس ها چنین متنی را مشاهده می کنید .

در مرحله ی استراتژی بازگشت به شما نیم ساعت وقت داده می شود تا بتوانید گزینه هایی را که می خواهید اضافه کنید یا تغییر بدهید  و برای بار سوم دکمه ی پایان آزمون را انتخاب کنید .

 

 

 

(متن کامل) تغییرات جدید و امکانات جدید در آزمون و کارنامه ی 23 اسفند

در آزمون 23 اسفند چند تغییر مهم ایجاد شده است که به دانش آموزان کمک می کند تجربه ی بهتری از آزمون داشته باشند . کمتر با مشکل مواجه شوند و علاوه بر این ها مهارت های فراشناختی خود را در زمان آزمون افزایش دهند . منظورمان  از مهارت های فراشناختی  این موضوعات است : مهارت مدیریت آزمون از طریق استراتژی بازگشت + مهارت یادگیری در حین آزمون با ارائه ی بازخورد در پایان آزمون + ارزیابی کار خود قبل از این که آزمون را به پایان برسانید.

 

اما همه ی این موارد چگونه ممکن می شود ؟

در آزمون 23 اسفند وقتی دکمه ی  پایان آزمون را انتخاب می کنید یک پیام را مشاهده خواهید کرد . یک بازخورد آگاه کننده مثل این پیام را دریافت می کنید : شما از بین 150 سوال آزمون  به 70 سوال پاسخ داده اید؛ آیا مطمئن هستید که می خواهید آزمون را تمام کنید ؟ یا این که می خواهید بازهم به سوال ها پاسخ دهید..

 

فایده ی این پیام چیست ؟

این هشدار ممکن است شما را  ترغیب کند بازهم به آزمون ادامه دهید و سوال های بیشتری را پاسخ دهید اما باید مراقب باشید سوال ها را با اطمینان کافی پاسخ دهید تا نمره ی منفی نگیرید . نباید سوال ها را بدون اطمینان و به صورت تصادفی و شانسی پاسخ دهید . در صورتی که به چند سوال دیگر هم پاسخ دادید یا این که خواستید آزمون خود را به پایان برسانید . می توانید دکمه ی می خواهم آزمون را به پایان برسانم را  انتخاب می کنید .

پس از آن  که دومین دکمه ی پایان آزمون را انتخاب کردید ، تصویر پاسخ برگ خود را مشاهده خواهید کرد . اگر با گوشی امتحان می دهید گزینه ها را به صورت 10 سوالی یا به صورت 20 سوالی مشاهده خواهید کرد و اگر با لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی یا تبلت آزمون می دهید تصویر کل پاسخبرگ را به طور کامل و یک جا خواهید دید .

شما می توانید  پاسخ هایی را که روی کاغذ یادداشت کرده اید با تصویر پاسخ برگ خود روی صفحه ی نمایشگر مقایسه کنید و اگر احیانا گزینه ای را درست وارد نکرده باشید آن را  تصحیح کنید . اما علاوه بر این، یک امکان دیگر هم هست که خیلی بیشتر به شما کمک  خواهد کرد ، برای تک تک درس ها یک پیام را خواهید دید مثلابرای درس ادبیات این پیام را می بینید : شما از بین 20 سوال درس ادبیات به 7 سوال پاسخ داده اید و به 13 سوال پاسخ نداده اید .

 

فایده ی این پیام چیست ؟

در شرایط عادی ممکن است دانش آموز حوصله نداشته باشد که یک بار دیگر سوال ها وپاسخ هایش را کنترل کند اما با دیدن این پیام ها که به صورت درس به درس می بینید و حتی با دیدن تصویر پاسخ برگ کنجکاو می شوید که عملکرد خود را بررسی کنید . توجه کنید این کار را قبل از این که کارنامه داشته باشید انجام می دهید .

پس از دیدن تصویر پاسخبرگ و مشاهده ی  پیام های درس به درس  شاید  تصمیم بگیرید به چند سوال دیگر در آن درس  پاسخ بدهید. در این مرحله نیم ساعت فرصت خواهید داشت که  گزینه های اشتباه را تصحیح کنید . کافی است روی گزینه ای که به اشتباه انتخاب کرده اید کلیک کنید و گزینه ی دلخواه خود را انتخاب کنید . این نیم ساعت یک فرصت استثنایی است  و به آن استراتژی بازگشت می گوییم .

استراتژی بازگشت به این معنی است که باز می گردید و درس ها را یک به یک بررسی می کنید . معمولا بررسی آزمون را پس از آزمون انجام می دادید اما اکنون می توانید قبل از این که پاسخبرگ را به صورت نهایی تحویل بدهید ، آزمون تان را تحلیل و بررسی کنید . این یک فرصت استثنایی برای شماست . اگر استراتژی بازگشت را در آزمون های آنلاین یاد بگیرید بعدا می توانید در آزمون های حضوری هم خودتان این روش را به کار ببرید . قبلا این کار را دانش آموزان ترازهای برتر به ویژه رتبه های یک رقمی و دو رقمی یاد می گرفتند و انجام می دادند اما اکنون همه ی دانش آموزان می توانند این روش را بارها و بارها تمرین کنند و سپس در آزمون های حضوری و در آزمون اصلی هم به کار ببرند .

 

جمع بندی :

در آزمون 23 اسفند ، هنگامی که می خواهید آزمون را به اتمام برسانید دو بار کلید پایان آزمون را انتخاب می کنید و هر بار اطلاعات مفیدی دریافت می کنید  و نهایتا برای بار سوم  کلید پایان را می زنید .

این مراحل سبب می شود امکان اشتباه  کم شود و پاسخبرگ شما و کارنامه ی شما همان چیزی باشد که خود شما هم از آن مطمئن هستید . ضمنا با تمرکز و بررسی مجدد سوال ها و پاسخ ها مهارت های فراشناختی شما تقویت می شود . هر چه را بلد هستید در میان گزینه ها انتخاب می کنید و  در همان حال و قبل از این که کارنامه را بگیرید ، بخشی از ارزیابی آزمون را انجام می دهید .

media-object

ماهان بختیاری

امید وارم با برنامه ریزی که مدیران محترم دبیرستان سرای دانش در صفحات مجازی انجام داده اند از تحصیل عغب نمانیم