سرای دانش

مدرسه مجازی دبستان دخترانه الغدیر

برگزاری کلاس های آنلاین از روز یک شنبه 17 اسفند ماه سال 1398

با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور و تصمیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تعطیلی مدارس تا پایان اسفندماه 1398 مجموعه مدارس سرای دانش تصمیمی اتخاذ کردند که ادامه فعالیت های درسی دانش آموزان در فضای مجازی  برگزار گردد تا دانش آموزان بتوانند ادامه فعالیت های درسی خود را همانند روزهای گذشته به صورت آنلاین انجام دهند.

لذا تمامی کلاس ها از روز یک شنبه به صورت آنلاین از ساعت 9 صبح تا 13:30 برگزار می گردد.

🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼معلم ها و پشتیبان های محترم هر روز راس ساعت در این کلاس ها حضور می یابند تا بر اساس برنامه ای که معاون آموزشی مدرسه تدوین کرده است کلاس ها را برگزار نمایند.🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼

🌼🌼از طرف دیگر کادر اجرایی مدرسه در تمام این ساعات در کلاس ها حضور دارند و بر کار معلم ها و پشتیبان ها و روند عملکرد کلاس ها نظارت دارند🌼🌼

📣🔔📢هم چنین در طی نصب برنامه اولیای  گرامی با مشکلاتی مواجه شدند که در طی تماس و حضور در مدرسه مشکلات برنامه را رفع و برای آن ها نصب کردیم.

                               🌸🌼عکس های دخترانمان در هنگام دیدن تدریس آنلاین معلم هایشان : 😍😍

مدرسه مجازی دبستان دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیر

          📣🔔📢 حضور کادر اجرایی مدرسه بر نحوه نظارت تدریس معلم ها و پشتیبان ها و پاسخ کویی و نصب برنامه برای اولیا گرامی📣🔔📢

مدرسه مجازی دبستان دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیر

مدرسه مجازی دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دبستان دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیرمدرسه مجازی دخترانه الغدیر                                  
                   ❤❤❤❤❤با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان عزیز و امید به بازگشایی مدارس❤❤❤❤❤