سرای دانش

تهیه جعبه کنترل خشم در کلاس های مجازی دبستان واحد سعادت آباد

تهیه جعبه کنترل خشم در کلاس های مجازی درس مهارت های زندگی دبستان واحد سعادت آباد

کنترل خشم کودکان نیازمند آموزش مهارت است. همه ما تجربه خشم و عصبانیت داشته و حتی بعضی اوقات پرخاشگری و خشونت هایی از خود بروزداده ایم. بنابراین، عجیب نیست که کودکان در برابر ناکامی ­هایشان پرخاشگری کنند شاید بتوانیم بگوییم که عصبانیت بخشی از عنصر مدنیت امروزه است. کودکان عصبانیت خود را به گونه های مختلف ابراز می دارند. ابزار خشم و عصبانیت گرچه کارکردی برای سلامت روان کودک دارند، اما چون مستلزم رفتارهایی است که از نظر جامعه پسندیده نیست بنابراین لازم است که مهارت ­های کنترل خشم  کودکان را به آنها یاد دهیم و به آنها بیاموزیم که به جای رفتارهای پرخاشگرانه و عصبانیت مطلق یاد بگیرد که نیازها و خواسته هایش را بیان کند. و از گفتگو برای دفاع خود استفاده کرده و باحل مسئله مشکلاتشان را کنار بزند.
ما امروز در کلاس مجازی مهارت های زندگی آموزش های کنترل خشم را به دانش آموزان خود دادیم و از آنها خواستیم که جعبه کنترل خشم برای خودشان تهیه کنند.