سرای دانش

6 فروردین یک آزمون ویژه و فوق العاده برای همه‌ی پایه ها

این آزمون به طور ویژه طراحی شده است و اضافه بر آزمون هایی است که در برنامه ی راهبردی آزمون ها داشته اید .

متن کوتاه

این آزمون  به طور ویژه طراحی شده است و اضافه  بر آزمون  هایی است  که در برنامه  ی راهبردی  آزمون ها داشته اید .

کنکوری ها ، دبیرستانی ها، متوسطه اول و دبستانی ها  6 فروردین

ششمی ها 7 فروردین

هنرستان ، هنر و منحصرا زبان 14 فروردین

 طراحی آزمون برای  ششم و نهم برای آمادگی در آزمون های تیزهوشان است

طراحی  آزمون ویژه ، برای سایر پایه ها به صورت دومجموعه ی موازی  در کنار هم است : سوال های طراحی شده ی جدید  + سوال های گواه  سوال های گواه  ، سوال های آشنا و شناسنامه دار هستند که آزمون های استاندارد برگزار شده انتخاب شده اند

 

در آزمون های ویژه ، رتبه ی دانش آموزان نیز اعلام می شود .  برای آزمون های مقایسه ای ، کارنامه ی مقایسه ای هم داده می شود .

دانش آموزان کانونی و غیر کانونی می توانند در این آزمون شرکت کنند . نحوه شرکت مشابه آزمون های آنلاین نوروز است و برای شرکت در این آزمون باید وارد صفحه شخصی خود شوید و آزمون ویژه 6 فروردین را انتخاب کنید.

آزمون را در صبح روزچهارشنبه 6 فروردین برگزار می کنید و کارنامه را در ساعت 6 بعدازظهر دریافت خواهید کرد .

ثبت نام در صفحه شخصی کانونی ها

ثبت نام در صفحه شخصی غیرکانونی ها

 

 

متن کامل

امسال کانون ، در ایام نوروز یک آزمون فوق العاده با طراحی خاص برای همه ی پایه ها در نظر گرفته است . توجه کنید که نیاز هر پایه متفاوت و خاص است .  گرو های دوازدهمی و یازدهمی روز 7 فروردین آزمون اصلی خود را طبق برنامه خواهند داشت . 

آزمون فوق العاده برای دبیرستانی ها و متوسطه ی اول در روز 6 فروردین برگزار می شود .   آزمون  فوق  العاده ی نهمی ها ،  با آزمون بقیه ی پایه ها متفاوت  است . آزمون فوق العاده ی 6 فروردین  برای همه ی پایه ها به جز ششم و نهم به صورت مقایسه ای برگزار می شود . 

در هر درس 10 سوال طراحی شده و 10سوال شناسنامه دار ( از آزمون های استاندارد گذشته ) خواهید داشت . کارنامه ای که دریافت می کنید نیز یک کارنامه ی خاص است . شما در هر درس می توانید تسلط خود را در سوال های طراحی شده با سوال های گواه  مقایسه کنید. منظور از سوال های گواه ،  سوال های شناسنامه دار و استاندارد از آزمون های  گذشته است .

 دانش آموزان   متوجه می شوند در هر درس تا چه حد روی سوال های آشنا و شناسنامه دار مسلط هستند و تا چه حد می توانند سوال های طراحی جدید را پاسخ دهند . این مقایسه به شما کمک خواهد کرد تا در هفته ها و ماه های بعدی برنامه ی بهتری برای خود تنظیم کنید . 

در آزمون های فوق العاده به دانش آموزان رتبه هم داده می شود البته توجه کنید که معمولا در این گونه آزمون های فوق العاده  جدی ترین و با انگیزه ترین دانش آموزان شرکت می کنند وقتی به رتبه توجه می کنید به تعداد شرکت کنندگان در هر گروه هم توجه کنید .  

آزمون را در صبح روزچهارشنبه 6 فروردین برگزار می کنید و کارنامه را در ساعت 6 بعدازظهر دریافت خواهید کرد . پاسخنامه ی آزمون را در ساعت 5 بعداز ظهر دریافت خواهید کرد. 

در  آزمون های مقایسه ای دو کارنامه دریافت می کنید : کارنامه ی اصلی شامل نام درس ، تعداد درست ها  ، تعداد اشتباه ها ، درصد و چند از 10 و رتبه ی کل شماست . برای این که کارنامه ی اصلی خیلی شلوغ و پر از عدد نشود برای هر درس رتبه نداده ایم اما رتبه کل شما و تعداد شرکت کنندگان در کارنامه ی اصلی داده می شود . علاوه بر کارنامه ی اصلی یک کارنامه ی مقایسه ای  هم دریافت می کنید . این کارنامه ی مقایسه ای به صورت نمودارهای ستونی داده می شود و شما می توانید در هر درس ، چند از 10 خود را در سوال های طراحی جدید با سوال های آشنا و شناسنامه دار مقایسه کنید  و با این مقایسه برای  روزها و هفته های بعدی خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید .

 

آزمون های ویژه برای ششمی ها و نهمی ها

آزمون ویژه ی ششمی ها در روز 7 فروردین برگزار خواهد شد. آزمون ویژه ی نهمی ها در همان روز 6 فروردین برگزار می شود .  محتوای آزمون ششمی ها و نهمی ها متفاوت از بقیه گروه هاست و  به دانش آموزان کمک می کند برای آزمون  استعدادهای درخشان آماده شوند .  محتوای آزمون ها را در جدول زیر مشاهده می کنید .

 

آزمون های ویژه برای هنر ، هنرستان و منحصرا زبان

زمان برگزاری آزمون ویژه برای این گروه ها در روز 14 فروردین و یک روز قبل از آزمون اصلی کانونی ها ست که  در روز 15 فروردین برگزار خواهد شد.
6 فروردین یک آزمون ویژه و فوق العاده برای همه‌ی پایه ها

منبع خبر: سایت کانون