سرای دانش

کسب مقام در مسابقات رباتیک دانش آموزی 2020

دانش آموزان دبستان سرای دانش واحد مرزداران در مسابقات رباتیک 2020 حائز مقام های برتر شدند.

کسب مقام های برتر در ششمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی 2020 دانشگاه تهران را به شما و خانواده بزرگ سرای دانش تبریک عرض می کنیم.

 در ادامه دانش آموزان عزیزی که موفق به کسب مقام های برتر در رشته های مختلف مسابقات شدند را با هم میبینیم:

 

کسب مقام در مسابقات روباتیک دانش آموزی 2020

 

کسب مقام در مسابقات روباتیک دانش آموزی 2020
 
 
کسب مقام در مسابقات روباتیک دانش آموزی 2020
 
 
کسب مقام در مسابقات روباتیک دانش آموزی 2020
 
 
کسب مقام در مسابقات روباتیک دانش آموزی 2020
 
کسب مقام در مسابقات روباتیک دانش آموزی 2020
 
کسب مقام در مسابقات روباتیک دانش آموزی 2020
 
 **** به امید کسب موفقیت های روز افزون برای تمام دانش آموزان سرای دانشی ****