سرای دانش

ویژگی‌های شخصیتی برای هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی دانش آموزان براساس استعدادها، توانایی‌ها، علاقه و ویژگی‌های شخصیتی و اولویت‌های ادامه تحصیل آنها دررشته‌های تحصیلی تعیین می‌شود.

هدایت تحصیلی و  ورود دانش آموزان به هریک ازرشته های تحصیلی دبیرستان‌ها وهنرستان‌های نوبت دوم بستگی به کسب حد نصاب نمرات دروس تخصصی پایانی (خرداد ماه ) مربوط به آن رشته می‌باشد. هدایت تحصیلی دانش آموزان براساس استعدادها و توانایی‌ها، علاقه و  ویژگی های شخصیتی واولویت های ادامه تحصیل آنها دررشته های تحصیلی تعیین می شود.

هرفردی دارای یکی یا بیشتراز یکی ازویژگی های شخصیتی  زیر را دارا می باشد :

ویژگی های شخصیتی شش نوع می باشند که عبارتند از :

1- واقع گرا:  که زیربنای آن عملی بودن وعینی بودن است مثل (مکانیک وراننده)

فرد واقع گرا؛ چابک و اقتصادی  است و اهل تعارف نیستند وحوصله تشریفات راندارند و اهل چونه زدن‌اند وخشم خود را زود بیرون می ریزند واحساساتی هستند.

شغل مناسب این افراد: مربی ورزش ، علوم نظامی ، پیمانکارساختمان ، تکنسین کامپیوترو... می باشد.

2- جستجوگر: که زیربنای آن فهم ویادگیری، کشف ومیل به داشتن است.

فرد جستجوگر؛ رقابت علمی دارند شاگرد اول شدن، خیلی بادیگران نمی‌جوشند و به دانسته‌ها و روی نظر خود تاکید دارند ومستقل فکرمی کنند.

شغل مناسب این افراد: پزشکی، پژوهشگری، رهبران تجاری برجسته و ریاضی و فیزیک و استاد دانشگاه و منجم و مسائل ژنتیک گیاه شناسی وزیست و... می باشد.

ویژگی‌های شخصی برای هدایت تحصیلی

3- شخصیت تهوری:  که زیربنای آن جسارت وریسک پذیری وهیجان است.

فرد تهوری؛ رقابت طلب ، قدرت طلب ، اهل رهبری و نفوذ بردیگران، تنوع طلب، خوشبین، اعتماد به نفس بالا، زیاد اهل درس نیستند وبادیگران خوب تعامل برقرارمی کنند.

شغل مناسب این تیپ افراد: بنگاه معاملاتی، فروشنده اتومبیل، وکیل جنایی، کارگردان سینما و مدیرکارخانه و مدیرهتل و استاندار و سیاستمدارو... می باشد.

4- شخصیت اجتماعی: زیربنای آن کمک به دیگران است.

خون گرم و انعطاف پذیر و تحت تاثیر دیگران قرارمی گیرند و دلسوز دیگران هستند و به همه اعتماد دارند و همدل بادیگران و زیاد حرف می زنند دست و دلباز و مودب واحساسی اند.

شغل مناسب این تیپ: مشاور و مددکار و مدیر اداره و افسرپلیس و روان شناس و پرستار و... می‌باشد.

ویژگی‌های شخصی برای هدایت تحصیلی

5- شخصیت قراردادی: زیر بنای آن قانون و مسئولیت و وجدان گرایی است.

این افراد؛ دارای نظم و ثبات و اجرای قانون و کارها راخیلی خوب انجام می‌دهند.

شغل مناسب این تیپ: حسابدار، برنامه نویس کامپیوتر، مدیر اداره و منشی و پردازشگر کلمه و تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و کارانفرادی را به کارگروهی ترجیح می دهند.

6- شخصیت هنری: زیربنای آن احساسات وخلاقیت است.

این افراد؛ خودانگیخته و کاربی‌ساختار و بی‌سازمان و به ظاهرخود می رسند و به قضاوت دیگران کار ندارند و نمایشی هستند و قدرشناسی برای آنها مهم است و...

شغل مناسب این افراد: بازیگر، هنرمند، معلم زبان انگلیسی، سرآشپز، نویسنده و شاعر، عکاس و مجسمه ساز و روزنامه نگار و... می‌باشد.

شما دانش آموزان عزیز طبق ویژگی شخصیتی خود رشته و بعد شغل خود را انتخاب نمایید.

« موفق وسربلند باشید »