سرای دانش

هفته مشاغل

آغاز هفته مشاغل

تعریف شغل:

شغل از نظر لغوی، به معنای به کار واداشتن کسی و آنچه مایه مشغولیت می‌باشد، است. از طریق اشتغال فرد در جریان تولید و خدمات مشارکت می‌کند و از پاداش نقدی بهره مند می‌گردد. شغل یعنی کاری که فرد مشغول به انجام آن است.

با نگاهی به نظام هستی در می‌یابیم که تمام موجودات عالم برای رسیدن به اهداف خاص خود در حال تلاش و تکاپو هستند. لذا سکون و در جا زدن، با شأن و منزلت و برنامه‌ای که خدا برای انسان قرار داده است ناسازگار می‌باشد.

در فرهنگ حیات بخش اسلام، کار وسیله‌ای برای کسب روزی حلال، خدمت به مردمان، جلب رضایت خدا و نزدیک شدن به او است. در قرآن کریم بیش از 550 آیه درباره کار و کوشش آمده است.

رسول اکرم (ص) می‌فرماید:" کسی که برای تأمین مخارج زندگی خانواده اش از راه حلال می‌کوشد، همانند مجاهد در راه خداست."

ضرورت انتخاب شغل:

انتخاب شغل مناسب، از ابتدایی ترین و ضروروی ترین مسائلی است که همواره با زندگی نوع بشر همراه بوده و قسمت مهمی از حیات او را تشکیل می‌دهد. شخصیت و منزلت اجتماعی و فردی انسان، در گرو کار و فعالیت همیشگی است تا دست نیاز پیش دیگران دراز نکند و بتواند عزت نفس خود را حفظ و استعدادهای خود را شکوفا نماید.

ضرورت مشاوره شغلی:

انتخاب شغل مسئله ساده‌ای نیست و برخی از جوانان به دلیل نداشتن تجربه کافی در برخورد با جمع و عدم مهارت، اغلب در انتخاب شغل، دچار اشکال و سردرگمی می‌شوند. در آموزه های دینی مشورت جایگاه ویژه ای دارد. در اهمیت مشورت همین بس که امام علی (ع) فرمودند:     " هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست."

هفته مشاغل

آموزش شغلی مناسب:

آموزش مهارت‌های شغلی، باید با استعدادهای فرد مناسب باشد؛ به نظر خواجه نصیرالدین طوسی، هدایت شغلی و آموزش هر فرد باید بر اساس استعداد و توان او انجام گیرد تا موجبات موفقیت او در زندگی آینده اش باشد.

رضایت شغلی:

یعنی فرد شغلش را دوست داشته باشد و با آن ارتباط برقرار کند و به گونه‌ای مثبت به آن نگاه کند. هنوز مسأله شغل و رضایت شغلی به صورت کارشناسانه مورد تجزیه و تحلیل واقع نشده است و راهکارهای راهبردی برای آن ارائه نگردیده.

هفته مشاغل:

هفته مشاغل که از 1 الی 7 اردیبهشت ماه هر سال نامگذاری شده است می‌تواند زمینه ایجاد شغل را در کشور با توجه به سند چشم انداز 20 ساله نظام فراهم نماید. هفته مشاغل فرصت مناسبی است برای ایجاد روحیه خلاقیت و آفرینش در بین دانش آموزان. کسب اطلاعات کافی و لازم در زمینه اشتغال و تحصیلات دانشگاهی در بخش و حوزه مورد علاقه دانش آموزان از اهداف این هفته می باشد.

هفته مشاغل