سرای دانش

برگزیده استانی مسابقات فرهنگی و هنری

زینب طهرانی حائز رتبه اول استان تهران در مسابقات فرهنگی و هنری شد.

دانش آموز پرتلاش و هنرمند دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت بار دیگر افتخار آفریدند.

در سی و هفتمین دووره مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانش آموزان شهر تهران سرکار خانم زینب طهرانی دانش آموز پایه هشتم این واحد آموزشی موفق به کسب رتبه اول استان تهران در رشته سنتور شد.
بدینوسیله مراتب سپاس خود را به منظور  کسب این افتخار اعلام می کنیم و از خداوند منان آرزوی موفقیت بیش از پیش دانش آموزان این مرز و بوم را خواستاریم.

برگزیده استانی مسابقات فرهنگی و هنری
 
برگزیده استانی مسابقات فرهنگی و هنری