سرای دانش

دانش آموزان برتر آزمون کانگورو الغدیر

🌸دانش آموزان برتری که موفق به کسب دیپلم افتخار در چالش ریاضیات کانگورو شدند🌸

دانش آموزان برتر آزمون کانگورو الغدیر
دانش آموزان برتر آزمون کانگورو الغدیر
 
🌹🌹 تشکر از زحمات دانش آموزان و معلمان زحمت کش سرای دانش الغدیر 🌹🌹