سرای دانش

برنامه هفتگی سال تحصیلی 1400-1399 (متوسطه دوره اول واحد مرزداران)

ضمن عرض سلام و تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، برنامه هفتگی سال تحصیلی 1400-1399 ، خدمت دانش آموزان عزیز و اولیاء محترم ارائه می گردد.

ضمن عرض سلام و تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، برنامه هفتگی سال تحصیلی 1400-1399 ، خدمت دانش آموزان عزیز و اولیاء محترم ارائه می گردد.

*** پایه هفتم شهید همت ***

برنامه هفتگی سال تحصیلی 1400-1399 (متوسطه دوره اول واحد مرزداران)

*** پایه هشتم شهید زین الدین ***

برنامه هفتگی سال تحصیلی 1400-1399 (متوسطه دوره اول واحد مرزداران)

*** پایه نهم الف شهید جهان آرا ***

برنامه هفتگی سال تحصیلی 1400-1399 (متوسطه دوره اول واحد مرزداران)

*** پایه نهم ب شهید دوران ***

برنامه هفتگی سال تحصیلی 1400-1399 (متوسطه دوره اول واحد مرزداران)