سرای دانش

نفرات برتر آزمون قلمچی دبستان سرای دانش الغدیر

نفرات برتر آزمون قلمچی 4 مهر

 🌸🌸 نفرات برتر آزمون قلمچی 4 مهر 🌸🌸

 🌹🌹 پایه دوم رتبه های 1 کشوری 🌹🌹

طهورا عبدل - کیانا اسدیان - دیانا چراغی - محیا شادلو - فاطمه باقری - آیسا عباسیان - آرمیتا ناهی

 🌹🌹پایه سوم رتبه های 6 کشوری 🌹🌹

کارین دانایی - پارمیس رستمی

 🌹🌹پایه چهارم رتبه 1 کشوری 🌹🌹

نوشیکا نگاری

 🌹🌹 پایه چهارم رتبه 5 کشوری 🌹🌹

کیمیا کرمی فر - ستاره سادات موسوی