سرای دانش

پخش ویدئو در کلاس های آنلاین

دبیران خوش ذوق وفعال سرای دانش در کلاس های آنلاین خود از پخش فیلم نیز استفاده می کنند.

مهر ماه فرا رسیده و بار دیگر دانش آموزان د کلاس های درس حاضر شده اند.

اما مهر امسال، تابستان امسال و حضور در مدارس با تمام سال های قبل متفاوت است.

بیماری کرونا که چند ماهی است مردم جهان و هم میهنان عزیزمان را درگیر خود کرده است، روال این روزهای مدارسمان را نیز تغییر داده.

این بار به جای حضور در کلاس، در خانه های خود به تحصیل و تدریس مشغولیم و فضای الکترونیک و رایانه پیونده دهنده ما به هم شده است.

این باربه جای تخته سیاه مدرسه به صفحه های گوشی و رایانه خود نگاه می کنیم و به جای کچ و تخته پاکن از دکمه های کیبورد استفاده می کنیم.

اما هنوز هم دبیران خوش ذوق مدارس سرای دانش با وجود فضای الکترونیک سعی در برگزاری هر چه بهتر کلاس های خود دارند. در این میان دبیران درس عربی و ادبیات کمی فضا را متفاوت تر کرده و فیلم های جالبی در کلاس های خود پخش نمودند.

خانم ذاکری دبیر درس فارسی با پخش فیلی از بزرگداشت روز مولانا و خانم میخچه گر دبیر درس عربی با پخش کارتون به زبان عربی برگزاری کلاس های خود را پرشورتر برگزار کردند.

باسپاس و قدردانی از زحمات همه دبیران پرتلاش مجموعه آرزومند سلامتی و شادیشان هستیم.

در ادامه اخبار می توانید بخش هایی از این کلاس ها را ببینید.