سرای دانش

برنامه امتحانات نیمسال اول متوسطه دوره اول و دوره دوم سرای دانش سال تحصیلی1400-1399

برنامه امتحانات نیمسال اول متوسطه دوره اول و دوره دوم سرای دانش

با سلام خدمت اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز؛
در ادامه برنامه امتحانات نیمسال اول متوسطه دوره اول و دوم خدمتتان اعلام شده است. ساعت برگزاری امتحانات و سایر اطلاعات متعاقباً خدمتتان اعلام خواهد شد.
 
برنامه امتحانات نیمسال اول متوسطه دوره اول و دوره دوم سرای دانش سال تحصیلی1400-1399