سرای دانش

ثبت نام سال تحصیلی 1400-1399

از پیش دبستان تا دوازدهم

دخترانه / پسرانه

مدرسه مجازی سرای دانش از دیدگاه دانش آموزان و اولیا

ویژگی های سرای دانش

سرای دانش برای پایه های سوم تا دوازدهم از طریق آزمون و مصاحبه و برای پایه های پیش دبستان تا دوم از طریق مصاحبه ثبت نام به عمل می آورد (جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2936 تماس حاصل فرمایید)

پیش ثبت نام پیش دبستان تا دوم پیش ثبت نام سوم تا دوازدهم