سرای دانش

اخبار

حل سوالات ریاضی آزمون 18 مرداد ماه پایه ششم

حل سوالات ریاضی ششم آزمون 18 مرداد ماه

تدریس مبحث ساعت در بعد از ظهر در پایه سوم ابتدایی

آشنایی با نحوه خواندن ساعت در بعد از ظهر

آشنایی با مفهوم جرم و حجم در پایه ششم ابتدایی

چگونه حجم اجسام را اندازه گیری کنیم؟