سرای دانش

اخبار

دانش آموزان و تابستان

کلاس های تابستان برای کودکان و دانش آموزان

اردو بازدید از موزه ی پول دبستان سرای دانش واحد مرزداران

بازدید دانش آموزان دوره دوم دبستان پسرانه سرای دان...

اردو باغ وحش

اردو باغ وحش دبستان سرای دانش مرزداران

دانش آموزان برگزیده مسابقه نقاشی جشنواره مشکات در واحد مرزداران

اهدای جوایز به دانش آموزان برگزیده مسابقات نقاشی ج...

جشن مداد پایه سوم دبستان در واحد ابتدایی مرزداران

جشن مداد پایه سوم دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرز...

توزیع مدادهای دانه دار دبستان سرای دانش واحد مرزداران

توزیع مدادهای دانه دار به دانش آموزان دبستان سرای ...

زنگ مشاوره تخصصی

زنگ مشاوره تخصصی در دبستان و پیش دبستان پسرانه سر...

بازدید از آتش نشانی

بازدید از آتش نشانی دانش آموزان پایه سوم دبستان پس...

جشن پیشرفت تحصیلی

برگزاری جشن پیشرفت تحصیلی دبستان و پیش دبستان سرای...