سرای دانش

اخبار

راه های کسب موفقیت در سنین نوجوانی

موفقیت با این راه ها دست یافتنی خواهد شد

با هدایت تحصیلی بیشتر آشنا شوید

هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان متوسطه دوره اول

ارائه کارنامه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)

ارائه کارنامه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای...

تابستان را چگونه بگذرانیم؟

تابستان با برنامه ای داشته باشید.

آغاز امتحانات نوبت دوم متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

آغاز امتحانات نوبت دوم متوسطه دوره اول سرای دانش (...

برگزاری آزمون سیفا در متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)

شرکت دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد ا...

جشن بزرگداشت مقام معلم متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)

برگزاری جشن بزرگداشت مقام معلم متوسطه دوره اول سرا...