سرای دانش

اخبار

نردبان یادگیری در مدارس سرای دانش را بشناسید

نردبان یادگیری راهی برای درک پله به پله مطالب

ورزش،نشاط و موفقیت

اهمیت و تاثیر ورزش در نشاط و موفقیت

ساخت سازه ماکارونی در متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

سازه ماکارونی رشته تلفیقی از علوم فنی و مهندسی گون...

ساخت آهنربای الکتریکی در پایه هشتم متوسطه دوره اول سرای دانش انقلاب

ساخت آهنربای الکتریکی که نوعی از آهنربا است که در ...

طراحی لوگو در متوسطه دوره اول سرای دانش انقلاب

طراحی لوگو توسط دانش آموزان خوش ذوق سرای دانش انقل...

آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در جشنواره نوجوان خوارزمی

جشنواره نوجوان خوارزمی ، راهی برای ارتقای دانش،مها...

روش مطالعه دانش آموزان برتر متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

دانش آموزان برتر این مدرسه اینگونه درس می خوانند