سرای دانش

اخبار

فعالیت های بیست و هشتم مهر ماه در پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و هشتم مهر ماه در پایه ...

فعالیت های بیست و هشتم مهر ماه در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیست و هشتم مهر ماه دخ...

فعالیت های بیبست و هشتم مهر ماه در پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیبست و هشتم مهر ماه در پایه...

فعالیت های بیست و هشتم مهر ماه پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و هشتم مهر ماه پایه سوم...

منتخبین اعضای انجمن اولیاء و مربیان دبستان پرسش

اسامی اعضای انجمن اولیاء و مربیان دبستان دخترانه پ...

برگزاری جلسه اولیاء و مربیان

برگزاری جلسه اولیاء و مربیان دبستان دخترانه پرسش د...

فعالیت های بیست و چهارم مهرماه در پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و چهارم مهرماه در پایه ...

فعالیت های بیست و چهارم مهرماه در پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و چهارم مهرماه در پایه ...

فعالیت های بیست و چهارم مهرماه در پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و چهارم مهرماه در پایه ...

فعالیت های بیست و چهارم مهرماه در پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و چهارم مهرماه در پایه ...

آموزش نشانه "اَ"

ساعت زبان آموزي پيش دبستان پرسش بيست و سوم مهر ماه...

فعالیت های بیست و سوم مهر ماه در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و سوم مهر ماه در پایه ...

فعالیت های بیست و سوم مهرماه در پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و سوم مهرماه در پایه چه...

فعالیت های بیست و سوم مهر ماه در پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و سوم مهر ماه در پایه پ...

فعالیت های بیست و سوم مهر پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و سوم مهر ماه 1398 در پ...

فعالیت های بیست و دوم مهر ماه در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیست و دوم مهر ماه دخت...

فعالیت های بیست و دوم مهر ماه در پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیست و دوم مهر ماه دخت...

شناخت خود در زنگ مهارت های زندگی دبستان پرسش

ساعت مهارت هاي زندگي پيش دبستان پرسش بيست و دوم مه...

فعالیت های بیست و یکم مهر ماه در پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیست و یکم مهر ماه دخت...

فعالیت های بیست و یکم مهر ماه در پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیست و یکم مهر ماه دخت...

فعالیت های بیست و یکم مهر ماه در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیست و یکم مهر ماه دخت...

فعالیت های بیست و یکم مهر ماه در پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیست و یکم مهرماه دختر...

فعالیت های بیست و یکم مهرماه در پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیست و یکم مهر ماه دخت...

كلاژ خلاقيت در پیش دبستانی پرسش

ساعت بازي گروهي پيش دبستان پرسش بيست و يكم مهر ماه...

فعالیت های بییستم مهر ماه در پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیستم مهر ماه دختران گ...

فعالیت های بیستم مهر ماه در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیستم مهر ماه دختران گ...

فعالیت های بیستم مهر ماه در پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیستم مهر ماه دختران گ...

فعالیت های بیستم مهر ماه در پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیستم مهر ماه دختران گ...

برگزاری اردو هفته جهانی کودک

اردوی هفته جهانی کودک دبستان پرسش در کانون پرورش ف...

فعالیت های هفدهم مهر ماه در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز هفدهم مهر ماه دختران گ...