سرای دانش

اخبار

فعالیت های هجدهم آذر ماه پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز هجدهم آذر ماه دختران گ...

فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعخ فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه چهارم ...

فعالیت های هجدهم آذر ماه پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هجدهم آذر ماه پایه پنجم دبست...

فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه سوم دب...

فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه دوم دب...

آموزش مفاهيم علوم

شرح مجموعه فعاليت های هجدهم اذر 98 در پیش دبستانی ...

مشاهده تلویزیون در کودکان

مشاهده تلویزیون از طرف کودک همواره مسئله‌ای چالش ب...

فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز هفدهم آذر ماه دختران گ...

فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه دوم دبستا...

فعالیت های هفدهم آذر پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم آذر پایه سوم دبستان دخ...

فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه پنجم دبست...

فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه چهارم دبس...

برگزاری جلسه آموزش والدین (فرزند پروری)

برگزاری جلسه آموزش والدین (فرزند پروری) در شانزدهم...

یادگیری مفهوم نسبت

آموزش نسبت با استفاده از دست ورزی در پایه پنجم دبس...

مفاهيم علوم و دست ورزي در پیش دبستانی پرسش

شرح فعاليت شانزدهم آذر ماه سال ٩٨ پيش دبستان پرسش

فعالیت های شانزدهم آذر ماه در پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعهفعالیت های شانزدهم آذر ماه در پایه سوم د...

فعالیت های شانزدهم آذر ماه در پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های شانزدهم آذر ماه در پایه دوم ...

فعالیت های سیزدهم آذر ماه در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های سیزدهم آذر ماه در پایه چهارم...

فعالیت های سیزدهم آذر ماه در پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های سیزدهم آذر ماه در پایه پنجم ...

كلاژ و كاردستي و مرور مفاهيم رياضي

شرح فعاليت پيش دبستان پرسش سيزدهم اذر ٩٨

فعالیت های دوازدهم آذر ماه در پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های دوازدهم آذر ماه در پایه پنجم...

فعالیت های دوازدهم آذر ماه در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های دوازدهم آذر ماه در پایه چهار...

زبان آموزي ،فيلم وانيميشن و مفاهيم علوم در پیش دبستانی پرسش

شرح فعاليت روزانه پيش دبستانی پرسش دوازدهم آذر ٩٨

فعالیت های دوازدهم آذر پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های دوازدهم آذر در پایه سوم دبست...

فعالیت های دوازدهم آذر پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های دوازدهم آذر پایه چهارم دبستا...

مهارت همدلی

آموزش مهارت همدلی در زنگ مهارت های زندگی پیش دبستا...

ارتباط موثر

مهارت سومی که در کلاس مهارت های زندگی دبستان پرسش ...

اموزش رفتار هاي درست در زمان زلزله

شرح فعاليت پيش دبستانی پرسش در يازدهم اذر ماه 98

فعالیت های یازدهم آذر ماه پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های یازدهم آذر ماه پایه سوم دبست...

فعالیت های یازدهم آذر درپایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های یازدهم آذر درپایه دوم دبستان...