سرای دانش

اخبار

اردو غذای سالم

برگزاری اردوی تابستانه غذای سالم در دبستان دخترانه...

اردو رباتیک

برگزاری اردوی تابستانه رباتیک در دبستان دخترانه پ...

عید قربان تا غدیر

برگزاری جشن اعیاد قربان و غدیر در دبستان دخترانه پ...

روز بازگشایی کلاس تابستان

روز بازگشایی کلاس تابستان مدرسه پرسش