سرای دانش

اخبار

برگزاری کلاس کامپیوتر در دبستان پرسش بهترین مدرسه منطقه 5

برگزرای کلاس کامپیوتر برای تمامی پایه های دبستان پ...

گردش علمی دانش آموزان دبستان پرسش بهترین مدرسه منطقه 5

گردش علمی دانش آموزان پایه چهارم دبستان پرسش

آزمایش شمع و لیوان

انجام آزمایش و آشنایی با محیط آزمایشگاه در زنگ علو...

جلوگیری از شپش موی سر

جلوگیری از شپش موی سر توسط مربی بهداشت در دبستان پ...

تشریح ماهی

تشریح ماهی قزل آلا در زنگ علوم پایه سوم دبستان پرس...

پرواز قطره

عینیت بخشیدن به درس پرواز قطره کتاب دوم دبستان

تاثیر نوشیدن آب

تاثیر نوشیدن آب در بهبود یادگیری دانش آموزان

يادگيري مشارکتی

تاثیر گروه بندی دانش آموزان در یادگیری آنها

صرف صبحانه سالم

صرف صبحانه سالم در پایه سوم دبستان پرسش

تاثیر تشویق

تاثیر تشویق در یادگیری دانش آموزان

عید نوروز در بهترین مدرسه منطقه 5 تهران

برگزاری جشن نوروز در دبستان دخترانه پرسش

چهارشنبه سوری در دبستان پرسش

برگزاری مراسم قاشق زنی در دبستان دخترانه پرسش

جشن ضرب در دبستان پرسش بهترین مدرسه تهران

برگزار جشن ضرب پایه سوم دبستان پرسش

نمایش عروسکی در دبستان پرسش بهترین مدرسه تهران

تهیه گزارش نوروز توسط عروسکی های دستکشی در پایه دو...

آزمایش شکلات تخته ای

استفاده از شکلات تخته ای در آزمایشگاه پایه دوم دبس...

تشریح قلب

تشریح قلب در درس دستگاه گردش مواد

روز درختکاری

برگزاری روز درختکاری در دبستان دخترانه پرسش

تهیه روزنامه دیواری

تهیه روزنامه دیواری در زمینه تاریخ ادبیات در زنگ ف...

معاینات عمومی دانش آموزان

انجام معاینات عمومی دانش آموزان دبستان دخترانه پرس...

جعبه ی بچه شکمو

استفاده از جعبه ی بچه شکمو برای تدریس علوم پایه او...

تشویق ترازی دانش آموزان

تشویق ترازی دانش آموزان دبستان پرسش در جشن پیشرفت ...

جشن پیشرفت تحصیلی دبستان پرسش

جشن پیشرفت تحصیلی دبستان دخترانه پرسش با حضور بی ن...

جشن روز مادر

برگزاری جشن روز مادر در پیش دبستان و دبستان دخترا...

اجرای نمایش کوشا و نوشا

اجرای نمایش درس کوشا و نوشا در پایه دوم دبستان پرس...

حضور آقای موشی در کلاس درس

کاربرد عروسک انگشتی در تدریس دروس پایه سوم دبستان ...

برگزاری نماز جماعت

برگزاری نماز جماعت در دبستان دخترانه پرسش

زنگ کتاب خوانی با حضور آقای تلویزیون و میکروفون

تقویت روخوانی با استفاده از ماکت اشیا در پایه اول ...

پیک نیک کلاسی

برگزاری پیک نیک کلاسی در دبستان پرسش

حضور آتش نشان در دبستان پرسش

آموزش استفاده از کپسول های آتش نشانی