سرای دانش

اخبار

فعالیت های بیست و هشتم دی ماه پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و هشتم دی ماه پایه پنجم...

فعالیت های بیست و هشتم دی ماه پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و هشتم دی ماه پایه چهار...

فعالیت های بیست و هشتم دی ماه پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیست و هشتم دی ماه دخت...

فعالیت های بیست و دوم ماه پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه پنجم ...

فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه چهارم...

فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه دوم د...

فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه سوم د...

فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیست و دوم دی ماه دخت...

شرایط استرس زا

راه‌های کاهش استرس پس از مواجهه با شرایط اضطراب آو...

فعالیت های بیست و یکم دی ماه پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و یکم دی ماه پایه دوم د...

فعالیت های بیست و یکم دی ماه پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و یکم دی ماه پایه سوم د...

فعالیت های بیست و یکم دی ماه پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و یکم دی ماه پایه پنجم ...

آموزش واحد كار درخت و مرور نشانه ها

شرح فعاليت های پيش دبستانی پرسش در هجدهم دي ٩٨

فعالیت های هجدهم دی ماه در پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هجدهم دی ماه در پایه پنجم دب...

فعالیت های هجدهم دی ماه در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هجدهم دی ماه در پایه چهارم د...

جدا کردن محل خواب فرزندتان

مراحل جدا کردن محل خواب کودک یا نوجوان از والدین

فعالیت های هفدهم دی ماه در پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم دی ماه در پایه پنجم دب...

فعالیت های هفدهم دی ماه در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم دی ماه در پایه چهارم د...

فعالیت های هفدهم دی ماه پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم دی ماه پایه سوم دبستان...

فعالیت های هفدهم دی ماه پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم دی ماه پایه دوم دبستان...

آموزش نشانه "ك" و تقويت هماهنگي ذهن و دست

شرح فعاليت پيش دبستانی پرسش در هفدهم دي ماه ٩٨

بازی جمع و تفریق با جدول

بازی جمع و تفریق با جدول در چهاردهم دی ماه 98 در پ...

فعالیت های چهاردهم دی ماه پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های چهاردهم دی ماه پایه سوم دبست...

فعالیت های چهاردهم دی ماه پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های چهاردهم دی ماه پایه پنجم دبس...

كلاژ و كاردستي و كار با سفال در پیش دبستانی

شرح فعاليت پيش دبستان پرسش يازدهم دي ماه ٩٨

فعالیت های دهم دی ماه پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز دهم دی ماه دختران گلم ...

تقارن محوری و مرکزی

تدریس تقارن محوری و مرکزی در دهم دی ماه در پایه شش...

فعالیت های نهم دی ماه در پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های نهم دی ماه در پایه چهارم دبس...

فعالیت های نهم دی ماه در پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های نهم دی ماه در پایه پنجم دبست...

فعالیت های نهم دی ماه پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های نهم دی ماه پایه سوم دبستان د...