سرای دانش

اخبار

ساعت بازي رياضي پيش دبستان پرسش 22 مرداد ماه ٩٨

بازي تاس و قدم ها و نی ها در زنگ بازی و ریاضی پیش ...

شرح فعالیت های ۲۲ مرداد پایه چهارم

شرح فعالیت های امروز  ۲۲ مرداد ماه دختران گلم در پ...

شرح فعالیت های ۲۲ مرداد در پایه پنجم

شرح فعالیت های امروز ۲۲ مرداد ماه دختران گلم در مق...

شرح فعالیت های سه شنبه 22 مرداد در پایه سوم

شرح فعالیت های امروز سه شنبه 22 مرداد ماه دانش آمو...

شرح فعالیت های پایه دوم در روز سه شنبه 22 مرداد

مجموعه فعالیت های پایه دوم دبستان پرسش در 22 مرداد...

شرح فعالیت های پایه ششم دبستان پرسش در تاریخ  ۲۲ مرداد

مجموعه فعالیت های پایه ششم دبستان دخترانه پرسش در ...

برگزاری اردو کاخ موزه گلستان

برگزاری اردو کاخ موزه کلستان در 20مرداد ماه 1398

آزمايش سطح شيب دار در زنگ علوم

آزمايش سطح شيب دار زنگ علوم پيش دبستان پرسش بيستم ...

شرح فعالیت کلاس ششم دبستان پرسش در تاریخ ۱۵ مرداد

مجموعه فعالیت ها دانش آموزان پایه ششم در پانزدهم م...

شرح فعالیت های پانزدهم مرداد ماه 98 در پایه چهارم دبستان پرسش

شرح فعالیت های امروز پانزدهم مرداد ماه دختران گلم ...

شرح فعالیت پایه سوم دبستان پرسش در چهاردهم مردادماه 98

برگزاری کلاس علوم و ریاضی و فعالیت های دانش آموزان...

شرح فعالیت پایه دوم دبستان پرسش در چهاردهم مردادماه 98

برگزاری کلاس علوم و ریاضی و فعالیت های دانش آموزان...

درک و معنی نثر یا شعر گروهی پایه ششم دبستان پرسش در 14 مرداد 98

اشکالات درک معنای متن نثر یا شعر از کجا سرچشمه می...

آموزش گرم کردن تخصصی ورزش والیبال در سیزدهم مرداد ماه98

آموزش گرم کردن تخصصی ورزش والیبال و تمرین لک لک بر...