سرای دانش

اخبار

سلامت جسمی دانش آموزان

در این مقاله به نقش ورزش در رشد و سلامتی بدن خواهی...

بهداشت در مدارس

نکات مورد توجه در رابطه با بهداشت فردی دانش آموزان...

علل خواب رفتن دست و پا

از عوامل مهم خواب رفتن دست و پا و راهکارهای مقابله...

6 فایده جالب حل کردن جدول

شش فایده جالب حل کردن جدول

نیم سال دوم

پایان امتحانات نیم سال اول و شروع نیم سال دوم

اردوی توچال

برگزاری اردوی یک روزه توچال

پانسیون مطالعاتی

برگزاری پانسیون مطالعاتی در دبیرستان متوسطه دوره د...

روش های صحیح مطالعه

برخي از دانش‌آموزان در درس خواندن و به طور کلي بحث...

امتحانات

شروع ایام امتحانات در دبیرستان دخترانه سرای دانش د...

صبحانه سالم

برگزاری صبحانه سالم در دبیرستان دوره دوم سرای دانش...

حضور همزمان دبیر و پشتیبان در مدارس سرای دانش

در هر کلاس در مدارس سرای دانش یک پشتیبان وجود دارد...

کتاب‌های آبی، پیمانه‌ها و رسیدن به تعادل مطالعاتی

بررسی کتاب های آبی در تابستان توسط دانش آموزان دبی...

برگزاری جلسات سه نفره شهریور ماه

برگزاری جلسات سه نفره شهریور ماه در دبیرستان دوره ...

گرامیداشت روز خبرنگار

گرامیداشت روزخبرنگار

حل کتاب زرد عمومی در زنگ مشاوره تخصصی

دانش آموزان پایه دوازدهم در تابستان در زنگ مشاوره ...

روزی در دانشگاه تهران

برگزاری بازدید از دانشگاه تهران در دبیرستان دختران...

کنکوری ها و تورق سریع

تورق سریع یکی از رموز موفقیت در کنکور

توزیع کارت ورود به جلسه کنکور

کارت ورود به جلسه آزمون کنکور سال 97

همایش جمع بندی زیست

برگزاری همایش جمع بندی زیست شناسی برای مقطع چهارم

پایان امتحانات پایان ترم

پایان امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 97-96

برگزاری آزمون جمع بندی

آزمون جمع بندی به روش سه روز یکبار

پانسیون مطالعاتی در دبیرستان رسالت

برگزاری پانسیون مطالعاتی ویژه آمادگی امتحانات ترم:

برنامه ریزی ویژه برای امتحانات

برنامه ریزی ویژه برای امتحانات پایان ترم سال تحصیل...

بزرگداشت مقام معلم در دبیرستان دوره دوم سرای دانش واحد رسالت

تقدیر از دبیران مجموعه سرای دانش واحد رسالت در روز...

مدیریت مدرسه در دست دانش آموزان رسالت

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم رسالت برای یک روز ان...

آزمایشگاه زیست

جلسات برگزار شده آزمایشگاه زیست