سرای دانش

اخبار

مهارت خود آگاهی فرزندانمان

تمرین مهارت خود آگاهی با درست کردن تصویر خود واقعی

سنجش سلامت

پایگاه سنجش

برگزاری جشن فارغ التحصیلی

جشن اتمام دوره ابتدائی

جشن تکلیف

برگزاری جشن عبادت برای دانش آموزان پایه سوم دبستان...

هفته معلم مبارک باد

برگزاری جشن بزرگداشت مقام معلمان گرامی در دبستان س...

اردو نمایشگاه کتاب دبستان الغدیر

حضور سرای دانش در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی ک...

اردوی پدران و دختران

اردوی تفریحی و هیجان انگیز روز جمعه در حیاط مدرسه

جشن پیشرفت تحصیلی

برگزاری جشن پیشرفت تحصیلی نیم سال اول

آماده سازی مقدمات جشن پیشرفت تحصیلی

فراهم نمودن دانش آموزان و هدایا و تمامی مقدمات جشن...