سرای دانش

اخبار

توضیحاتی در مورد کتاب نوروز

معاونت آموزشی مدرسه در دبیرستان سرای دانش واحد سید...

اردوی عملی آمادگی دفاعی

دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) برای دانش آموزان...

میدان تیر درس آمادگی دفاعی دبیرستان سرای دانش(سعادت آباد)

اردوی عملی درس آمادگی دفاعی دبیرستان سعادت آباد بر...

جلسه شورای دبیران

جلسه شورای دبیران با موضوع تکلیف نوروزی

کلاس تست زیست شناسی پایه ی یازدهم

کلاس تست زیست شناسی پایه ی یازدهم با هدف تحلیل و ب...

جشن پیشرفت تحصیلی

برگزاری جشن پیشرفت تحصیلی دبستان و پیش دبستان سرای...

جشن پیشرفت تحصیلی سرای دانش (سعادت آباد)

هر ساله جشنی با عنوان جشن پیشرفت تحصیلی در مدارس س...

برگزاری جشن پیشرفت تحصیلی

فرا رسیدن روز موعود جشن پیشرفت تحصیلی

جشن پیشرفت تحصیلی مدرسه سرای دانش واحد حافظ سال 97-96

جشن پیشرفت تحصیلی مدرسه سرای دانش واحد حافظ دوره ا...

جشن پیشرفت تحصیلی

برگزاری جشن پیشرفت تحصیلی نیم سال اول

جشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)

جشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین) د...

جشن پیشرفت درسی متوسطه دوره اول سرای دانش( انقلاب )

جشن پیشرفت درسی متوسطه دوره اول سرای دانش( انقلاب ...

جشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش سیدخندان

جشن پیشرفت درسی سرای دانش سیدخندان با حضور دانش آم...

کلاس آزمایشگاه شیمی

یکی از جلسات آزمایشگاه شیمی

آماده سازی مقدمات جشن پیشرفت تحصیلی

فراهم نمودن دانش آموزان و هدایا و تمامی مقدمات جشن...

برگزاری نمایشگاه کتاب زبان

استقبال دانش آموزان واحد ملک از نمایشگاه

جشن پیشرفت تحصیلی دبستان پسرانه سرای دانش واحد ملک

آماده سازی جوایز تقدیر از همکاران تقدیر از دان...

جشن پیشرفت تحصیلی

برگزاری جشن پیشرفت تحصیلی اسفند 96 مدرسه سرای دانش...

جشن پیشرفت درسی

جشن پیشرفت درسی دبیرستان دوره دوم حافظ دیروز شنبه ...

مسابقات شطرنج دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزداران

مسابقات شطرنج درون مدرسه ای مرحله مقدماتی

آمادگی برای جشن پیشرفت درسی

برای جشن پیشرفت درسی در دبیرستان سرای دانش واحد سی...