سرای دانش
  • 28 مرداد 1398
  • 1398

بازی ادبی در زنگ ادبیات پایه هفتم (نمایش1)

بازی افزون بر نقش و کارکرد مهمی که در زندگی کودک دارد، به تکامل و رشد او نیز کمک می کند. از جمله کارکردهای مهم بازی رشد و درمان جسم، رشد اخلاقی و اجتماعی و تربیت کودک است. افزون بر این، بازی از نظر زبانی و ادبی نیز اهمیت دارد و نیازمند بررسی و مطالعه است؛ به ویژه برخی از بازی ها که به بازی ادبی موسوم اند و می تواند با بزرگنمایی و طنز همراه باشد. در کلاس ادبیات این هفته با موضوع انشاء درباره دختر همسایه بغلی این نمایش را می بینیم.