سرای دانش
  • 10 فروردین 1398
  • 1398

مصاحبه با طنین اکبری رتبه 253 کنکور، ناظر علمی فلسطین و رسالت

توضیحات روش های مطالعه و برنامه ریزی درسی در دوره دوم اردوی نوروزی و دوره جمع بندی نیم سال دوم و نحوه مطالعه تشریحی و تستی در مصاحبه با طنین اکبری رتبه 253 کنکور تجربی دانشجوی پزشکی علوم پزشکی ایران، 4 سال دانش آموز سرای دانش رسالت و ناظر علمی اردوی نوروزی دبیرستان دخترانه فلسطین و رسالت

media-object

حسن ستاری

امیدوارم بچه های کنکوری مجموعه مدارس سرای دانش با توجه به صحبت های خانم اکبری بتوانند از فرصت های باقیمانده تا کنکور 98 بهتر استفاده کنند.