سرای دانش
  • 29 اردیبهشت 1398
  • 1398

آموزش ویژگی سوم: کار در کلاس

در این ویدیو آقای سامان غنی پور معاون آموزشی متوسطه دوره دوم پسرانه کار در کلاس، سومین ویژگی سرای دانش را توضیح می دهند.