سرای دانش
  • 15 اردیبهشت 1398
  • 1398

کار در کلاس

یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی‌های مجموعه مدارس سرای دانش، زنگ کار در کلاس می‌باشد. دانش‌آموزان برای یادگیری درس هر روز همان روز می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و با مطالعه و مرور درس‌های زنگ‌های قبل خود، آموخته‌ها را در ذهن خود تثبیت کنند.