سرای دانش
  • 8 فروردین 1398
  • 1398

مصاحبه با بهنام اسماعیلی معاون آموزشی دبیرستان حافظ در مورد اردوی نوروزی

این ویدیو کارهایی که در اردوی نوروزی انجام شده است را شرح می دهد؛ تأکید ایشان در هدف‌گذاری و بیان واضح کارهای انجام شده توسط دانش آموزان است که بنابر دستورالعمل جناب آقای قلم چی انجام شده است. در این ویدیو از کتاب نوروزی و کتاب زرد عمومی کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) به عنوان منابع استفاده شده توسط دانش آموزان یاد می شود.

media-object

محمد صادق طاهری

بسایر آموزنده توصیه می شود که بقیه مدارس هم نکات زیر را رعایت کنند