سرای دانش
  • 4 آبان 1398
  • 1398

داستان یک ضرب المثل

دانش آموز کلاس سوم قاصدک دبستان سرای دانش واحد مرزداران، آقای صدرا مظهر قراملکی داستان یک ضرب المثل را برای ما بازخوانی می کند. هم خدا را می خواهد و هم خرما را :)