سرای دانش
  • 25 فروردین 1398
  • 1398

اجرای سرود الفبای انگلیسی در دبستان سرای دانش واحد مرزداران

در دبستان پسرانه ی سرای دانش واحد مرزداران، درس زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای با توجه به سطح بندی که ابتدای هر سال تحصیلی صورت می گیرد، برای پایه های پیش دبستان تا ششم دبستان تدریس می شود. در ادامه ویدئوی مربوط به سرود الفبای انگلیسی در کلاس First Friends1 را با هم مشاهده می کنیم.