سرای دانش
  • 11 خرداد 1398
  • 1398

شعر سپاس از معلم در جشن الفبای دبستان پرسش

اجرای سرودی زیبا توسط دانش آموزان پایه اول دبستان پرسش در جشن الفبا یکی از زیباترین آیتم های این جشن به یادماندنی بوده . این سرود در وصف قدردانی از زحمات دبیر و پشتیبان مهربانی بود که در یک سال تحصیلی تمامی سعی و تلاش خود را برای آموزش حروف الفبا به دانش آموزان به کار بردند.

media-object

آنا محمدیان

از زحمات معلم و پشتیبان عزیزم سپاسگزارم