سرای دانش
  • 13 اسفند 1397
  • 1397

اجرای سرود سپاس از مادران توسط دانش آموزان حافظ 2 در جشن پیشرفت درسی سال 97

این اجرا توسط دانش آموزان دبیرستان سرای دانش (حافظ 2) در جشن پیشرفت درسی سال تحصیلی 98-1397 برای تشکر و قدردانی از زحمات مادران عزیز سروده شده است.