سرای دانش
  • 18 اسفند 1397
  • 1397

اجرای سرود وطن توسط دانش آموزان متوسطه اول سرای دانش واحد سعادت آباد

اجرای همخوانی سرود وطن سالار عقیلی توسط دانش آموزان سرای دانش واحد سعادت آباد در جشن پیشرفت تحصیلی را مشاهده می کنید. امیدواریم از این اجرا لذت ببرید.