سرای دانش
  • 14 اسفند 1397
  • 1397

آموزش مسواک زدن

طریقه ی صحیح مسواک زدن توسط دانش اموزان پایه ی اول دبستان دخترانه پرسش در کلاس درس علوم باعث اشنایی انها با مسواک زدن، فواید انجام مداوم ان در سه نوبت و ضررهای عدم انجام آن شد.