سرای دانش
  • 15 اردیبهشت 1398
  • 1398

اجرای سرود زیبا در وصف سوره ی ماعون

سوره ی ماعون یکی از سوره های زیبای قرآن کریم است که به نکته های مهم اجتماعی و اخلاقی اشاره دارد . برای تفهیم معنا و زیبایی های این سوره معلم خلاق پایه دوم دبستان پرسش آن را در قالب یک شعر کودکانه به دانش آموزان خود آموزش داد.