سرای دانش
  • 26 فروردین 1398
  • 1398

تحلیل آزمون 16 فروردین درس زیست

تحلیل درس زیست آزمون 16 فروردین ، این ویدیو به دانش آموزان کمک میکند که پس از آزمون روز جمعه قلم چی با حل شدن سوالات توسط دبیران برجسته به درک کامل از موضوع درسی مورد نیاز خود برسند .