سرای دانش
  • 5 تیر 1398
  • 1398

تدریس جذاب زبان انگلیسی در دبستان سرای دانش واحد مرزداران

درس زبان انگلیسی در پایه های پیش دبستان تا ششم دبستان در مجموعه مدارس سرای دانش به عنوان یک درس فوق برنامه با سطح بندی اولیه دانش آموزان در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از مبتدی تا سطوح بالاتر تدریس می شود. و به صورت روزانه یک زنگ در برنامه تحصیلی هر روز دانش آموزان عزیز به این درس بسیار پر طرفدار اختصاص می یابد. در ادامه ویدئوی مربوط به پرسش کلاسی خلاق دبیر زبان از دانش آموز کلاس اولی را با هم مشاهده می کنیم.