سرای دانش
  • 29 اردیبهشت 1398
  • 1398

آموزش ویژگی دهم: جلسات سه نفره

در این ویدیو خانم زهرا کشاورز معاون آموزشی دبستان پسرانه سعادت آباد، درباره جلسات سه نفره که دهمین ویژگی آموزشی مدارس سرای دانش است توضیح می دهند.