سرای دانش
  • 18 دی 1398
  • 1398

حضور جناب آقای دلاوری (مسئول منابع انسانی مجموعه مدارس سرای دانش) در زنگ کار و فناوری پایه ششم دبستان پرسش

در روز هفدهم دی ماه 98 حضور جناب آقای دلاوری در زنگ کار و فناوری پایه ششم باعث شد تا جذابیت این کلاس دو چندان شود . ارائه ی زیبای دختر عزیزمان ستایش محمدیان در مورد فعالیت های هنریش (پروژه پایان نیم سال درس کار و فناوری) یکی از آیتم های مهم این کلاس بود . همچنین پرسش گروهی آقای دلاوری در مورد آموخته های دانش آموزان در یک روز و دیدن کارهای دستی آنها (جامدادی های نمدی) از مواردی بود که در این زنگ به یاد ماندنی اتفاق افتاد.