سرای دانش
  • 23 اردیبهشت 1398
  • 1398

اجرای شعر "هم بازی" پیش دبستان و دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران- پایه سوم یمینی شریف

شعر "هم بازی" در پایه ی سوم یمینی شریف در پیش دبستان و دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران توسط دانش آموزان عزیز اجرا شد. این سرود به صورت دسته جمعی و در کلاس انجام شد.