سرای دانش
  • 23 اردیبهشت 1398
  • 1398

آموزش ویژگی اول: حضور پشتیبان در کلاس

در این ویدیو خانم زهرا خندان معاون آموزشی دبستان پسرانه ملک درباره حضور پشتیبان در کلاس، اولین ویژگی آموزشی مدارس سرای دانش توضیح می دهند.