سرای دانش
  • 14 بهمن 1397
  • 1397

خواندن سوره حمد کلاس اول به همراه معلم

خواندن سوره حمد توسط دانش آموزان دبستان ملک